657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-3
REKLAM ALANI
Yayınlama: 31.05.2021
Düzenleme: 26.06.2021 11:59
4.264
A+
A-

Sınava başlamak için adınızı yazıp ileri tuşuna basınız.

Adınız
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini ne kadar sürede kurumuna bildirmek zorundadır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, hizmet süresi olarak onuncu yılını çalışan bir devlet memuruna kaç gün yıllık izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangisi veya hangileri aranmaz?

I- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

II- Yıl içinde olumlu sicil almış olması

III- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki fiil ve hâller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir?

I- Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

II- Verilen emirlere itiraz etmek

III- İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâhaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki fiillerden hangileri uyarma cezasını gerektirir?

I- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

II- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulun­mak

III- Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak

IV- Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, doğum yapan memurlara istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıllık izinlerine ilaveten kaç günlük sağlık izni verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumları¬nın muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” bu iznin kullanılması esnasında kaç yılda bir Bakan Onayı yenilenir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, hizmet süresi olarak onuncu yılını çalışan bir devlet memuruna kaç gün yıllık izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğu¬na son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.“ hükmü memurların hangi hakkı kapsamındadır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, en az oranında engelli olan çocuğunun hastalanması durumunda, memura bir yıl içerisinde toptan ya da bölümler halinde kaç gün mazeret izni verilebilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ‘Kınama’ cezası gerektiren fiillerden biri değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, haklarında disiplin soruşturması açılan memurlar için görevden uzaklaştırma kararı en fazla ne kadar süre uygulanabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Disiplin Cezalarını Uygulama” ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

Add description here!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki kaç haftaya kadar kurumunda çalışabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Test Bitti. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.