657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-5

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-5
REKLAM ALANI
Yayınlama: 01.06.2021
Düzenleme: 26.06.2021 11:59
4.530
A+
A-

Sınava başlamak için adınızı yazıp ileri tuşuna basınız.

Adınız
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Aşağıdaki durumda Mehmet ne kadar süre yeniden Devlet memurluğuna alınmaz?

Mehmet görevden çekilmek için kurumuna başvurmuş. Birisi yerine atanana kadar beklemiş ve gerekli devir teslim işlerini yapmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yabancı memleketlerin resmî kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Aşağıdaki durumda Ramazan ne kadar süre yeniden Devlet memurluğuna alınmaz?

Ramazan devir teslim yükümlülüğü olmayan görevinden çekilmek için kurumuna başvurmuş. Ancak çekilme isteğinin kabulünü beklemeden görevini bırakmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden hangisi ifade edilmektedir?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi görevin sona erdirilmesini dayandığı sistem ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Aşağıdaki durumda Erman ne kadar süre yeniden Devlet memurluğuna alınmaz?

Olağanüstü hal döneminde, Erman devir teslim yükümlülüğü olmayan görevinden çekilmek için kurumuna başvurmuş. Ancak çekilme isteğinin kabulünü beklemeden görevini bırakmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; mazereti olmaksızın görevine kesintisiz olarak kaç gün gelmeyenler memurluktan çekilmiş sayılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Aşağıdaki şekilde istihdam edilmiş sözleşmeli öğretmen ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıda yer alan “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri yapamazlar.
II. Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

III. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

IV. Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev sorumluluklarında değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdaki memurlardan hangisi 657 nolu kanuna tabi olup kendileri için özel bir kanun yoktur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “üç defa başarı belgesi alanlara” aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Aşağıdaki durumda Özgür ne kadar süre yeniden Devlet memurluğuna alınmaz?

Devir teslim yükümlüsü olan Özgür kurumuna bilgi vermeden görevini bırakmış ve yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

Normal şartlarda çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse ……..kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere en fazla kaç yıl kalabilirler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gitmesine izin verilenler (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) net maaşlarının ne kadarlarını alırlar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde tabip raporuna ihtiyaç olmaksızın ve hiçbir şartta hamile memura hamileliğin kaçıncı haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıda Devlet memurlarının ödev sorumluluklarından hangisi ifade edilmektedir?

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını

veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet,

siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik

amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Aşağıda 657 sayılı Devlet memurları kanununun temel ilkelerinden hangisi ifade edilmektedir?

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Uluslararası kuruluşlarda muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; liseyi bitiren memurların yükselebilecekleri en yüksek derece kaçtır?

Test Bitti. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 10 Yorum
 1. ceran dedi ki:

  Normal şartlarda çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse ……..kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Sizin Cevabınız : 1 aya
  Doğru Cevap : 6 aya
  hocam bu sorunun cevabında hata var mı yoksa çalıştığım kaynak 1diyor

  1. ALİCAN CEYLAN dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler.
   Gerekli düzeltmeler yapılmıştır. (Doğru Cevap : 1 aya)

  2. Mehmet YAĞARCIK dedi ki:

   Bir ay bekleme süresini doldurunca ayrılabilir.

   1. habibocak dedi ki:

    Kontrol edeyim Hocam.

 2. Ramazan dedi ki:

  Kaç sınavdır sadece 1. sorunun cevabı gözüküyor diğer soruların cevapları gösterilmiyor.

  1. habibocak dedi ki:

   Düzelttim Hocam

  2. habibocak dedi ki:

   Düzelttim Hocam

 3. Mehmet YAĞARCIK dedi ki:

  Cevaplar kaymış. Mümkünse ilgilenen arkadaşlar duzeltsinler. Teşekkür ederim

  1. habibocak dedi ki:

   Kontrol edeyim Hocam.

 4. Tamer dedi ki:

  Güzel