1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test-1

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test-1
REKLAM ALANI
Yayınlama: 03.06.2021
Düzenleme: 26.06.2021 11:59
5.099
A+
A-

Sınava başlamak için adınızı yazıp ileri tuşuna basınız.

Adınız
1739 sayılı kanuna göre, Aşağıdakilerden hangisi ortaöğretimin amaçlarından birisidir?

1739 sayılı kanuna göre, Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçlarından biri değildir?

1739 sayılı kanuna göre ilkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır?

Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar ………..ile belirlenir. 1739 sayılı kanuna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I. Genel yetenek
II. Özel alan bilgisi
III. Pedagojik formasyon
IV. Genel kültür

1739 sayılı kanuna göre, Öğretmenlik mesleğine hazırlık, yukarıdakilerden hangisi/leri ile sağlanır?

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, lisansüstü eğitim, etkinlikler ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Buna göre 1739 sayılı kanunda yer alan değerlendirme puanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, ……………kararı ile kurulabilirler. 1739 sayılı kanuna göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.’’ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, yukarıdaki açıklama Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir?

Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Yukarıdaki ifade Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir?

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. Yukarıdaki ifade Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.