657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-4
REKLAM ALANI
Yayınlama: 01.06.2021
Düzenleme: 26.06.2021 11:59
3.889
A+
A-

Sınava başlamak için adınızı yazıp ileri tuşuna basınız.

Adınız
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerin hak ve yükümlülüklerinden biri değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe kurumların, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkeze bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının ( ek gösterge dahil ) ………..kadar ödül verilebilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; ‘Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak’ hangi disiplin cezasını gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar 657 sayılı kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda …………..oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenler ( sağlık nedenleri hariç ) kaç yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin izlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının özlük dosyasına konulan bilgi ve belgelerden değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aylıksız izin süresinin bitiminden sonra kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına yasak olan faaliyetler arasında yer almaz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; erkek memura, eşinin doğum yapması sebebiyle kaç gün babalık izni verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” gerektiren fiillerinden birisi değildir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren memurların yükselebilecekleri en yüksek derece kaçtır?

Test Bitti. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.